mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej
Technikum hotelarstwa i turystyki
http://tuwim.edu.pl
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2022/2023 znajduje się pod adresem: https://tuwimbielsko.mobidziennik.pl/2022